zamówienia publiczne

Jak udowodnić niekaralność członka zarządu w ramach zamówień publicznych w Polsce?

Często muszę uprzedzać zagranicznych wykonawców zamierzających wziąć udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Polsce, że polska procedura...

mar 21 · 4 min read >

Znaj proporcjum, mocium panie… – poradnik dotyczący stosowania zasady proporcjonalności w zamówieniach publicznych

Zasada proporcjonalności znana jest głównie z prawa konstytucyjnego oraz unijnego, gdzie oznacza obowiązek ustawodawcy podejmowania tylko takich działań, które...

lut 17 · 9 min read >

Offset in Poland – when and how? Basic rules

The defence procurement path in Poland includes three main choices. Public procurement is a default choice but in practice...

lut 26 · 1 min read >

Zamówienia publiczne dla początkujących

Nie ma co się oszukiwać. Zdobycie zamówienia publicznego to jeden z bardziej złożonych sposobów „pozyskania” klienta. Jednocześnie jednak zamówienia...

lut 25 · 7 min read >

M&A a zamówienia publiczne

Przy wszelkich transakcjach dotyczących podmiotów uczestniczących w rybnku zamówień publicznych niezwykle ważne jest zbadanie kwestii zamówieniowych. Nadal często te...

lut 25 · 2 min read >

Big Data i system zamówień publicznych w Polsce

21 marca 2014 r. napisałem artykuł o zamiarze budowy przez UOKiK systemu screeningu zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych, która...

lut 25 · 5 min read >

Ustawa offsetowa

Ustawa offsetowa tak naprawdę nosi nazwę ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu...

lut 25 · 1 min read >

Ochrona praw autorskich w zamówieniach publicznych

Trudno sobie obecnie wyobrazić jakąkolwiek istotną umowę, która nie zawierałaby postanowień regulujących zagadnienie praw autorskich. Najczęściej mamy do czynienia...

lut 25 · 9 min read >

Dialog techniczny a prawa autorskie

Dialog techniczny jest elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, swoistą „przedprocedurą”, w toku której zamawiający otrzymuje różne materiały...

lut 25 · 4 min read >