zamówienia publiczne

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a prawo autorskie

W ramach przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywanych jest szereg dokumentów, z których wiele może mieć, chociażby potencjalnie,...

lut 25 · 4 min read >

Znalezione, polubione…

W 2016 roku przez kilka miesięcy publikowałem wybory najbardziej interesujących linków opublikowanych na Twitterze (@tomasz_zalewski) lub w serwisie Linkedin, z krótkim komentarzem. Tutaj zamieszczam te,...

lut 21 · 2 min read >

Chwała Boża w zamówieniach publicznych

Chciałbym podzielić się moim ulubionym ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, które ma chyba ponadczasowy charakter. Pełny tekst można znaleźć w...

lut 21 · 37 sec read >

Konflikt interesów – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-538/13 eVigilio

Współautorką tego wpisu jest dr Aneta Wala W dokumencie JEDZ, który jest wypełniany w prawie każdym postępowaniu o udzielenie zamówień...

lut 21 · 10 min read >

Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 roku przyniosła nowy tryb postępowania – partnerstwo innowacyjne. Uregulowane jest ono...

lut 21 · 2 min read >

Zamówienia publiczne wsparciem dla start-upów i stymulatorem innowacyjności

Od pewnego czasu temat innowacyjności oraz szczególnej roli, jaką w rozwoju innowacyjności w Polsce mają odegrać start-upy, nie schodzi...

lut 21 · 7 min read >

Partnerstwo innowacyjne – procedura i umowa

Od czasu ogłoszenia pierwszego w Polsce postepowania w trybie partnerstwa innowacyjnego upłynęło już trochę czasu. Pojawiły się nowe ogłoszenia z Polski....

lut 19 · 1 min read >

Gdy zamawiający narzuca wykonawcom uciążliwe warunki umowy…

Od wielu lat trwa dyskusja nad poprawą funkcjonowania polskiego rynku zamówień publicznych. Jako jeden z najważniejszych problemów, na który...

lut 19 · 2 min read >

Jak wykonawca może wpływać na kształt postępowania?

Chociaż zakres swobody wykonawcy zasadniczo ograniczony jest do podjęcia decyzji o złożeniu oferty na warunkach zawartych w dokumentacji zamówienia...

lut 19 · 14 min read >

Podział zamówienia na części – kiedy i jak

Od 28 czerwca 2016 r. zamawiający dysponują narzędziem pozwalającym na lepsze niż do tej pory ukształtowanie postępowania o udzielenie...

lut 18 · 9 min read >