Tomasz Zalewski

57 stories by Tomasz Zalewski

M&A a zamówienia publiczne

Przy wszelkich transakcjach dotyczących podmiotów uczestniczących w rybnku zamówień publicznych niezwykle ważne jest zbadanie kwestii zamówieniowych. Nadal często te...

lut 25 · 2 min read >

Big Data i system zamówień publicznych w Polsce

21 marca 2014 r. napisałem artykuł o zamiarze budowy przez UOKiK systemu screeningu zamówień publicznych. Elektronizacja zamówień publicznych, która...

lut 25 · 5 min read >

Ustawa offsetowa

Ustawa offsetowa tak naprawdę nosi nazwę ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu...

lut 25 · 1 min read >

Ochrona praw autorskich w zamówieniach publicznych

Trudno sobie obecnie wyobrazić jakąkolwiek istotną umowę, która nie zawierałaby postanowień regulujących zagadnienie praw autorskich. Najczęściej mamy do czynienia...

lut 25 · 9 min read >

Dialog techniczny a prawa autorskie

Dialog techniczny jest elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, swoistą „przedprocedurą”, w toku której zamawiający otrzymuje różne materiały...

lut 25 · 4 min read >

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a prawo autorskie

W ramach przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowywanych jest szereg dokumentów, z których wiele może mieć, chociażby potencjalnie,...

lut 25 · 4 min read >

Znalezione, polubione…

W 2016 roku przez kilka miesięcy publikowałem wybory najbardziej interesujących linków opublikowanych na Twitterze (@tomasz_zalewski) lub w serwisie Linkedin, z krótkim komentarzem. Tutaj zamieszczam te,...

lut 21 · 2 min read >

Chwała Boża w zamówieniach publicznych

Chciałbym podzielić się moim ulubionym ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, które ma chyba ponadczasowy charakter. Pełny tekst można znaleźć w...

lut 21 · 37 sec read >

Konflikt interesów – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE C-538/13 eVigilio

Współautorką tego wpisu jest dr Aneta Wala W dokumencie JEDZ, który jest wypełniany w prawie każdym postępowaniu o udzielenie zamówień...

lut 21 · 10 min read >

Pierwsze partnerstwo innowacyjne w Polsce

Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 roku przyniosła nowy tryb postępowania – partnerstwo innowacyjne. Uregulowane jest ono...

lut 21 · 2 min read >